Puszcza Białowieska przyrodniczym klejnotem Polski

Polska nie musi się wstydzić swoich przyrodniczych walorów turystycznych. Jest jednym z nielicznych krajów w Europie, które mają jednocześnie dostęp do morza, gór i krainy pojezierzy. Ponadto jest jedynym krajem na świecie, który prócz tego może się pochwalić też innym przyrodniczym aspektem – Puszczą Białowieską. Według naukowców jest to ostatni w Europie obszar pierwotnego lasu, zamieszkiwany w dodatku przez ogromne skupiska żubrów, pozostających pod prawną ochroną. Już tylko ze względu na to Puszcza Białowieska jest nazywana przyrodniczym klejnotem Polski i stanowi ważny element naturalnej struktury całego kraju.

Specyfiką Puszczy Białowieskiej jest jej różnorodność; im dalej na wschód, tym dziksza i bardziej nieprzystępna się ona wydaje, natomiast w swojej zachodniej części jest już wyjątkowo nowoczesna i współczesna. Widać to na przykładzie Białowieży, największego polskiego miasta znajdującego się na obszarze tego pierwotnego lasu, w którym zlokalizowana jest główna baza noclegowa [więcej meteor-turystyka.pl] Puszczy, i skąd najczęściej turyści wyruszają na piesze lub rowerowe wycieczki licznymi szlakami, kierującymi w głąb i po obrzeżach lasu. Wiele z tras biegnie tuż obok naturalnych skupisk żubrów, czyli w tak zwanych rezerwatach pokazowych, gdzie człowieka od zwierzęcia nierzadko dzieli zaledwie kilka metrów. Największy z takich rezerwatów znajduje się w Białowieży i co roku odwiedza go kilkaset tysięcy turystów z Polski i całego świata.

Ze względu na ścisłą ochronę większości terenów leśnych, cały przemysł, urbanistyka miejska i turystyczna mieszczą się wyłącznie w Białowieży oraz na obrzeżach Puszczy. Dlatego jeśli ktoś rezerwuje tu noclegi, musi się liczyć z tym, że dostępne będą one właśnie w tych rejonach – w samym strzeżonym Białowieskim Parku Narodowym oraz rezerwatach przyrody, gdzie dostępne są pola namiotowe i biwakowe. Taka forma noclegu sprzyja podziwianiu na żywo naturalnej fauny puszczy, na którą składają się przede wszystkim majestatyczne żubry, gromadnie żyjące w tutejszych lasach. Nie brakuje jednak i innych zwierząt, w tym dzikich drapieżników jak lisy, wilki i rysie, ale i kun, bobrów, wydr, borsuków, norek, jenotów i zajęcy oraz aż trzynastu gatunków nietoperzy. Typowymi zwierzętami dla Puszczy Białowieskiej są też sowy, dzięcioły, czarne bociany [więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_czarny] i orliki krzykliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *