Znaczenie znaków drogowych w ruchu i bezpieczeństwie

Znaczenie znaków drogowych w ruchu i bezpieczeństwie

Obecność dobrze widocznych znaków drogowych pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drodze. By dobrze spełniały one swoje funkcje, powinny być wykonane z zgodzie z obowiązującymi przepisami z materiałów trwałych, odpornych i odblaskowych. O procesie produkcji znaków drogowych opowie ekspert z firmy Wimed. 

Znaczenie znaków drogowych

Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że aż 80% biorących w nich udział osób uważa, że znaki drogowe są ustawiane po to, by chronić uczestników ruchu drogowego. Ekspert z wimed.pl – znaki drogowe nie ma wątpliwości, że znacząco poprawiają one bezpieczeństwo i gwarantują wszystkim uczestnikom ruchu – nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom – także cenne źródło informacji. Znaki drogowe informują o obiektach znajdujących się przy drodze, a także nawigują i pomagają szybko i bezproblemowo dotrzeć do zaplanowanego celu podróży. Znaki drogowe nakazują lub zakazują jakiś zachowań na drodze oraz ostrzegają przed stałymi i sezonowymi niebezpieczeństwami. Poruszając się po drodze – jako kierowca samochodu, posiadacz roweru czy pieszy – należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, o których mówią znaki, bo dzięki temu nie otrzymamy mandatu (lub dodatkowo także punktów karnych). 

Jaki powinien być pionowy znak drogowy?

Myśląc o znakach drogowych, z reguły pierwszy przychodzi na myśl pionowy znak drogowy. Jest to typowy znak na słupku umieszczony z boku drogi lub nad pasem ruchu. W opozycji do znaków pionowych są znaki poziome, czyli umieszczane na jezdni symbole, np. linie ciągłe, strzałki i inne. Jaki powinien być pionowy znak drogowy? Ekspert z wimed.pl – znaki drogowe wymienia następujące jego cechy: 

  • dobra widoczność – do produkcji znaków drogowych stosuje się m.in. nowoczesne folie odblaskowe I i II generacji, a także folię pryzmatyczną. Dzięki ich obecności znaki drogowe są dobrze widoczne nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i na słabo oświetlonych drogach wiejskich i podmiejskich,
  • z trwałych materiałów – znaki drogowe wykonuje się z ocynkowanej ogniowo stalowej blachy lub blachy aluminiowej. Materiały te – szczególnie stal – cechuje się dobrymi parametrami technicznymi i wysoką odpornością na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne oraz akty wandalizmu. Cynkowanie ogniowe znaków drogowych nadaje im antykorozyjności, 
  • zgodnie z bieżącymi przepisami – przepisy polskiego prawa dokładnie regulują kwestie, takie jak wielkość i średnica znaków, a nawet odstęp międzyliterowy i między cyframi. Czołowi producenci znaków drogowych – w tym m.in. Wimed – działają w oparciu o aktualne przepisy prawa polskiego i unijnego, 
  • niezawodność – nowoczesne znaki drogowe zostały zaprojektowane w taki sposób, by służyły jak najdłużej bez konieczności ich napraw lub modernizacji,
  • zabezpieczone przed aktami wandalizmu – znaki drogowe często stają się obiektem ataków wandalizmu. Firma Wimed stosuje sprytne rozwiązania, takie jak opasanie obwód tarczy znaku i trwałe jego połączenie z ramą aluminiową – taką konstrukcję trudno oderwać. 

Dodaj komentarz