Formowanie rotacyjne – jakie zalety i wady ma rotomolding?
Technology of plastic bottles industrial production manufacture

Formowanie rotacyjne – jakie zalety i wady ma rotomolding?

Formowanie rotacyjne, nazywane również metodą rotoformowania, stosowane jest obecnie powszechnie do produkcji wielorakich wyrobów z tworzyw sztucznych. Na czym polega taka metoda produkcji i jakie są jej najważniejsze zalety i wady?

Rotomolding – co to jest?

Formowanie rotacyjne, czyli rotoformowanie może być efektywną metodą wytwarzania różnych artykułów z tworzyw sztucznych. W języku angielskim ta metoda określana jest również jako rotomolding. Taka metoda produkcji polega na umieszczeniu w przyszykowanej wcześniej formie granulatu z tworzywa sztucznego, jego roztopieniu oraz na obracaniu formy względem prostopadłych osi. Dzięki temu roztopione tworzywo pokrywa ścianki formy, co pozwala na przygotowanie gotowych wyrobów pustych w środku. Formowanie rotacyjne wykorzystuje się głównie w przypadku produkowania wyrobów o większych gabarytach, ale również rotomolding sprawdza się w przypadku mniejszych przedmiotów. Rotoformowanie ma kilka zalet i wad. Warto wiec dowiedzieć się więcej na temat głównych zalet i wad tego procesu, aby sprawdzić, w jakich przypadkach będzie on odpowiedni.

Zalety formowania rotacyjnego

  • Elastyczność w tworzeniu różnych wyrobów – formowanie rotacyjne umożliwia tworzenie złożonych i skomplikowanych kształtów o różnych grubościach ścian, w tym części z wydrążonymi wnętrzami i podcięciami.
  • Opłacalność przy produkcji na małą i średnią skalę – koszt maszyn do formowania rotacyjnego jest stosunkowo niski w porównaniu z innymi procesami formowania, co sprawia, że jest to przystępna cenowo opcja dla produkcji na małą i średnią skalę.
  • Jednolita grubość ścianki – formowanie rotacyjne wytwarza części o jednolitej grubości ścianki, co skutkuje równomiernym rozkładem wytrzymałości i mniejszymi stratami materiału.
  • Szeroka gama materiałów – rotomoulding może być stosowany z różnymi materiałami, w tym z polietylenem, polipropylenem, nylonem, PVC i innymi, co pozwala na ich dobór do konkretnego projektu.
  • Trwałość – części formowane rotacyjnie są znane ze swojej wytrzymałości i trwałości, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, handlowych i usługowych.
  • Zrównoważony rozwój środowiskowy – rotomolding jest procesem produkcyjnym przyjaznym dla środowiska, ponieważ wytwarza mniej odpadów niż inne procesy, takie jak formowanie wtryskowe i formowanie z rozdmuchem.

Wady formowania rotacyjnego

  • Ograniczony rozmiar elementów z tworzywa – formowanie rotacyjne nie jest odpowiednie dla wszystkich części, szczególnie bardzo dużych, ponieważ rozmiar form i ciężar części utrudniają konsekwentne obracanie form.
  • Ograniczone właściwości materiału – zakres materiałów, które można stosować w formowaniu rotacyjnym, jest nieco ograniczony, a proces ten nie nadaje się do produkcji części o wszystkich wymaganiach dotyczących wytrzymałości lub odporności na temperaturę.
  • Długie czasy cyklu – rotomoulding ma stosunkowo długie czasy cyklu w porównaniu z innymi procesami formowania, co może ograniczać jego zastosowanie w projektach wymagających realizacji wielu wyrobów w krótkim czasie.
  • Mniej precyzyjne tolerancje wymiarowe – proces może skutkować mniej precyzyjnymi tolerancjami ze względu na obracanie i chłodzenie formy, co może powodować pewne zniekształcenia produktu końcowego.

Ogólnie rzecz biorąc, formowanie rotacyjne jest skuteczną i ekonomiczną metodą tworzenia różnych plastikowych części, również takich o skomplikowanych kształtach i różnej grubości ścianek. Warto jednak pamiętać o tym, że rotomolding może nie być odpowiedni dla każdego zastosowania.

 

 

Dodaj komentarz